dimarts, 3 de novembre de 2009

PowerPoint


Fotografía extreta de www.smccd.edu/.../images/powerpoint-logo.jpg

El Powerpoint no serveix sempre per ensenyar. Poden transmetre també pau i tranquil·litat amb imatges de la natura i una música calmada. Així podrem dir que el PowerPoint ens transmet emocions.

A continuació exposaré alguns avantatges i inconvenients de treballar el PowerPoint d'una forma tradicional.

Avantatges:
 • L'alumne sempre té en pantalla allò que s'està relatant.
 • Permet incorporar imatges que il·lustren l'explicació.
 • Permet crear esquemes.
 • Poden afegir elements multimèdia com imatges, so, vídeo...
 • L'alumne té facilitat per prendre apunts.
 • Permet utilitzar una variada gama de colors i formes.

Inconvenients:
 • Massa informació en les diapositives i no és llegeix amb claredat.
 • L'orador ja no explica sinó que es limita a llegir.
 • Els colors i les formes es col·loquen sense seguir cap ordre estètic ni utilitat.
 • Pot haver l'abús d'elements multimèdia.
 • Si no hi ha una bona projecció l'aula sempre estarà a les fosques i això composta el cansament dels alumnes.
 • S'estableix a la classe un doble discurs, el de l'orador que va explicant el tema i el de l'oient que va llegint a un ritme diferent.

Finalment trobem un ús més creatiu per treballar amb el PowerPoint. A continuació presentaré alguns trets característics:

 • Presentacions que treballen en espais i moments que van més enllà de la situació de la classe formal, és a dir, la de cada dia.
 • Presentacions que fomenten la interacció entre l'alumne i el professor.
 • Els elements audiovisuals per tal de facilitar l'expressió del tema a classe i sobretot el treball referent a actituds, normes i valors.
 • Presentacions que flexibilitzen el discurs de l'orador.
 • Presentacions que faciliten la creació i l'aprenentatge col·laboratiu.
 • Proporcionen l'extructuració, síntesi i reflexió dels continguts treballats.
 • ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada