dimarts, 27 d’octubre del 2009

Activitat Imatge

He descobert a les classes de Gestió de la Informació i TIC el programa Gimp per treballar amb imatges. Vam realitzar una pràctica a l'aula i jo a continuació explicaré tot el procés.

Primerament he reduït la imatge original a 400 píxels ja que ens adonem que per penjar les imatges al bloc no les necessitem amb molts píxels.
Procés de realització: Clicar a l'apartat d'imatge, escalar la imatge i reduir-la a 400 píxels

Imatge inicial


Imatge 400 píxels


A continuació he escollit un fragment de la imatge i he fet una imatge totalment nova.
Procés de realització: Utilitzar l'eina de retall per seleccionar la part de la imatge que necessites i eliminar la resta de la imatge.


Retall imatge


Finalment he decidit extreure elements de la imatge que he considerat que no eren adequats a l'entorn d'aquesta.
Procés de realització: amb l'eina de retallar (tisores) he anat marcant la bora dels elements que volia eliminar. Quan aquests ja no hi són queda un espai en blanc que he anat omplint mitjançant l'eina de clonació i també l'eina de selecció de rectangles, copiant i pegant.


Quins elements falten?


Sabríeu dir-me quants elements he eliminat?

1 comentari: