dilluns, 21 de desembre del 2009

Competències digitals específiques del mestre en relació a la tecnologia.

Resum d'una entrada del Bloc de Gestió de la Informació.

Competència digital.


Els nens, nenes i adults han d'adquirir diverses competències relacionades amb l'ús de les TIC. L'adquisició d'aquestes competències es planifica a les diverses etapes educatives i queda recollida als Currículums de l'educació infantil, primària... El conjunt de competències relacionades amb el coneixement i ús de la tecnologia rep el nom de competència digital i el procés d'adquisició de les mateixes s'anomena alfabetització digital.

A la Universitat, la competència digital facilita de diverses formes el procés d'ensenyament.

Competència digital del mestre.

Afegim a la competència digital general les competències específiques de caire didàctic que habiliten l'educador per utilitzar la tecnologia per ensenyar i ajudar a aprendre.
Aquestes competències no són estàtiques així que la formació del mestre serà continuada en el coneixement de recursos tecnològics i de les seves potencialitats tecnològiques.NORMES UNESCO.
 • Nocions bàsiques de tecnologia
 1. Funcionament bàsic del maquinari i del programari, aplicacions d'activitat, un navegador, un programa de comunicació, un programa de presentacions i aplicacions de gestió.
 2. Han de ser capaços d'utilitzar la tecnologia durant les activitats amb el conjunt de la classe, amb petit grup i amb alumnes sol.
 • Aprofundiment de coneixements
 1. Han de conèixer tota una sèrie d'aplicacions i instruments específics i han de ser capaços d'utilitzar-los amb flexibilitat en diferents situacions basades a problemes i projectes.
 2. Han de ser capaços d'utilitzar xarxes de recursos per resoldre els problemes que s'hagin escollit.
 3. Han de saber utilitzar les TIC per crear i supervisar els plans de projectes dels estudiants de grups o estudiants sols.
 4. Han de posseir competències i coneixements per crear projectes complexos i vetllar per la seva gestió i per col·laborar amb altres docents.
 • Creació de coneixements
 1. Han de saber utilitzar aquestes tecnologies per fomentar les competències dels estudiants en matèria de creació de coneixements.
 2. Han de ser capaços de desenvolupar un paper de lideratge en la formació dels seus companys, com l'elaboració i aplicació d'un concepte de la seva escola com comunitat basada en la innovació i l'aprenentatge.
 • Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Docents:
 1. Inspirar i facilitar l'aprenentatge i la creativitat dels estudiants.
 2. Planificar i dissenyar experiències d'aprenentatge i avaluació incorporant instruments contemporanis.
 3. Mostrar coneixements, habilitats i estratègies de treball innovadores i centrades en la societat digital.
 4. Promoure la ciutadania digital i la responsabilitat.
 5. Millorar la pròpia pràctica professional i la capacitat de lideratge.
 • Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Estudiants:
 1. Creativitat i innovació.
 2. Comunicació i col·laboració.
 3. Investigació i fluïdesa en l'ús de la informació.
 4. Pensament crític, resolució de problemes i presa de decisions.
 5. Ciutadania digital.
 6. Funcionament de la tecnologia i conceptes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada